Gootloader infection cleaned up

Dear blog owner and visitors,

This blog had been infected to serve up Gootloader malware to Google search victims, via a common tactic known as SEO (Search Engine Optimization) poisioning. Your blog was serving up 290 malicious pages. Your blogged served up malware to 0 visitors.

I tried my best to clean up the infection, but I would do the following:

 • Upgrade WordPress to the latest version (one way the attackers might have gained access to your server)
 • Upgrade all WordPress themes to the latest versions (another way the attackers might have gained access to your server)
 • Upgrade all WordPress plugins (another way the attackers might have gained access to your server), and remove any unnecessary plugins.
 • Verify all users are valid (in case the attackers left a backup account, to get back in)
 • Change all passwords (for WordPress accounts, FTP, SSH, database, etc.) and keys. This is probably how the attackers got in, as they are known to brute force weak passwords
 • Run antivirus scans on your server
 • Block these IPs (5.8.18.7 and 89.238.176.151), either in your firewall, .htaccess file, or in your /etc/hosts file, as these are the attackers command and control servers, which send malicious commands for your blog to execute
 • Check cronjobs (both server and WordPress), aka scheduled tasks. This is a common method that an attacker will use to get back in. If you are not sure, what this is, Google it
 • Consider wiping the server completly, as you do not know how deep the infection is. If you decide not to, I recommend installing some security plugins for WordPress, to try and scan for any remaining malicious files. Integrity Checker, WordPress Core Integrity Checker, Sucuri Security,
  and Wordfence Security, all do some level of detection, but not 100% guaranteed
 • Go through the process for Google to recrawl your site, to remove the malcious links (to see what malicious pages there were, Go to Google and search site:your_site.com agreement)
 • Check subdomains, to see if they were infected as well
 • Check file permissions

Gootloader (previously Gootkit) malware has been around since 2014, and is used to initally infect a system, and then sell that access off to other attackers, who then usually deploy additional malware, to include ransomware and banking trojans. By cleaning up your blog, it will make a dent in how they infect victims. PLEASE try to keep it up-to-date and secure, so this does not happen again.

Sincerly,

The Internet Janitor

Below are some links to research/further explaination on Gootloader:

https://news.sophos.com/en-us/2021/03/01/gootloader-expands-its-payload-delivery-options/

https://news.sophos.com/en-us/2021/08/12/gootloaders-mothership-controls-malicious-content/

https://www.richinfante.com/2020/04/12/reverse-engineering-dolly-wordpress-malware

https://blog.sucuri.net/2018/12/clever-seo-spam-injection.html

This message

LOGOTYP

V prvom blogovom príspevku na mojej novej stránke, z ktorej sa veľmi teším, by som Vám rada predstavila svoje nové logo, ktoré mi pomohol zrealizovať môj veľmi dobrý priateľ Martin Richnavský.

Mojou túžbou bolo zjednotiť v jednoduchej grafickej skratke charakteristiku mojej tvorby a moje ďalšie napredovanie. Keďže sa s Martinom poznáme už nejaký ten čas, veľmi rýchlo uplatnil svoju tvorivosť a vytvoril prvé návrhy za pomerne krátky čas. J Netrvalo dlho a vzniklo logo,  ktoré má všetko, čo som si priala. Ďakujem Martin za pomoc a profesionálny prístup. :)JJ

Logo

Dominantným prvkom loga je štvorec. Veľmi rada svoje fotografie komponujem do štvorca,  ktorý symbolizuje poriadok, ohraničenie, čistú formu a pôsobí  navonok veľmi jednoducho.

Štvorec je rozdelený na ľavú a pravú stranu.

Ľavá strana symbolizuje už spomínaný poriadok. Je rozdelená  do menších štvorcov vyplnených výsekmi z mojej ateliérovej steny, ktorá vo veľkej miere charakterizuje moje fotografie. Maľovanú stenu som vyrábala vlastnoručne a potrebovala som niekoľko dní na to,  aby som s ňou bola úplne spokojná. Preto sa do istej miery stáva mojou súčasťou. J Maľovaná stena vyjadruje aj moju potrebu zachytiť fotografiou čas, ktorý je v živote veľmi relatívny. Krásnou fotografiou sa tento čas dá zastaviť, uchopiť a predĺžiť. Patina – vzor na maľovanej stene tiež symbolizuje určitú voľnosť alebo uvoľnenosť, ale v rámci ohraničenia a zásad.

Vysvetlím Vám jednotlivé časti loga:

STROM je hlavným motívom štvorca. Predstavuje rodinu, čistotu (biela farba) a otvorenosť. Hnedé pozadie dotvára symbol štvorca.

Nápis Ateliér – predstavuje voľnost tvorby podľa určitých charakteristických predstáv, zobrazuje moju vlastnú identitu, teda  môj  umelecký cit a moje vnútro.

Meraja je názov ateliéru. Tento názov charakterizuje moju doterajšiu komerčnú tvorbu a tiež zastrešuje moju vzdelávaciu činnosť v oblasti fotografie.

Meno v pozadí symbolizuje moje intímne JA, ktorého prejavom je aj moja vášeň pre fotografiu a poéziu. Dúfam, že sa Vám moje básne budú páčiť. Už čoskoro na blogu…