LOGOTYP

V prvom blogovom príspevku na mojej novej stránke, z ktorej sa veľmi teším, by som Vám rada predstavila svoje nové logo, ktoré mi pomohol zrealizovať môj veľmi dobrý priateľ Martin Richnavský.

Mojou túžbou bolo zjednotiť v jednoduchej grafickej skratke charakteristiku mojej tvorby a moje ďalšie napredovanie. Keďže sa s Martinom poznáme už nejaký ten čas, veľmi rýchlo uplatnil svoju tvorivosť a vytvoril prvé návrhy za pomerne krátky čas. J Netrvalo dlho a vzniklo logo,  ktoré má všetko, čo som si priala. Ďakujem Martin za pomoc a profesionálny prístup. :)JJ

Logo

Dominantným prvkom loga je štvorec. Veľmi rada svoje fotografie komponujem do štvorca,  ktorý symbolizuje poriadok, ohraničenie, čistú formu a pôsobí  navonok veľmi jednoducho.

Štvorec je rozdelený na ľavú a pravú stranu.

Ľavá strana symbolizuje už spomínaný poriadok. Je rozdelená  do menších štvorcov vyplnených výsekmi z mojej ateliérovej steny, ktorá vo veľkej miere charakterizuje moje fotografie. Maľovanú stenu som vyrábala vlastnoručne a potrebovala som niekoľko dní na to,  aby som s ňou bola úplne spokojná. Preto sa do istej miery stáva mojou súčasťou. J Maľovaná stena vyjadruje aj moju potrebu zachytiť fotografiou čas, ktorý je v živote veľmi relatívny. Krásnou fotografiou sa tento čas dá zastaviť, uchopiť a predĺžiť. Patina – vzor na maľovanej stene tiež symbolizuje určitú voľnosť alebo uvoľnenosť, ale v rámci ohraničenia a zásad.

Vysvetlím Vám jednotlivé časti loga:

STROM je hlavným motívom štvorca. Predstavuje rodinu, čistotu (biela farba) a otvorenosť. Hnedé pozadie dotvára symbol štvorca.

Nápis Ateliér – predstavuje voľnost tvorby podľa určitých charakteristických predstáv, zobrazuje moju vlastnú identitu, teda  môj  umelecký cit a moje vnútro.

Meraja je názov ateliéru. Tento názov charakterizuje moju doterajšiu komerčnú tvorbu a tiež zastrešuje moju vzdelávaciu činnosť v oblasti fotografie.

Meno v pozadí symbolizuje moje intímne JA, ktorého prejavom je aj moja vášeň pre fotografiu a poéziu. Dúfam, že sa Vám moje básne budú páčiť. Už čoskoro na blogu…