3.Náhody

Rozum sa vypol – len túžba je jasná
Tak nejako asi pôsobí láska
Zbaví ťa myšlienky na tvoje telo
Zaplaví bozkami zarosené čelo

A nesený si v Jeho náručí
je jedno či si sa umyl a či osušil
Je jedno kto si bol a čo si myslel
len ten okamih dáva zmysel

Pre túto chvíľu oplatí sa zriekať všetkých slastí
Lebo to čo ma postretne v nebeskej vlasti
pohltí všetky moje zmysly
Jediný pocit – ten je istý
naplnená naplnenosť

Nevymenila by som ani deň
za iný život hravý
Tú blízkosť čo s Ním prežívam
neprežívajú davy

Láska sa v srdci nedelí
keď tak sa iba množí
Tá pravá v srdci ostáva
nevadí aj keď bolí

Je čas sa zase odraziť
vrátiť sa na hladinu
Milovať ďalej bláznivo
a nedávať si vinu

Ako mi verše pomohli
zahaliť pravdu do krásy
Vytiahli srdce zranené
z nepochopenej priepasti

Asi až v nebi pochopím
čo život vo mne otvoril
Ako ma k bohu pripútal
hovoriť srdcu dovolil

Ďakujem Mu že číta ma
že stále vo mne žije
Chcem mu to láskou oplatiť
a odovzdaním sa

Keď príde …