2.Chýbaš mi

Chýbaš mi LÁSKA
Ten pocit opustenosti a straty
sa mieša s pocitom na úvrati

Čo velí mojej hladnej duši?

Je to tá túžba po Ukrytom
v dotykoch, slovách v objatí?
Skrytá je v tichých okamihoch
ktoré len spomienka navráti

Je prenádherný pocit nosiť Krista
No nepocítiť jeho dych
je ako stretnúť lásku zblízka
a neobjať ju – neprežiť

Preto tak moje srdce trepotá
Prežilo veľký silný cit
A nestretne už človeka
ktorý ho môže naplniť

Kto padá často do rieky
miluje náhle úteky
Sú na chvíľočku ostrovom
čo v stave smutnom podvodnom
prílivom pre dušu stanú sa

Dva životy v sebe precítiť
Telo krásou nasýtiť
a duši dopriať osvieženie
To božie čisté naplnenie

Život ma často pripúta
k pôžitkom plným krásnych vecí
Ráno som v sebe obutá
večer sa chválim cudzím perím

Cez deň som pohltená životom
Prechádzam v chvate divokom
Nežijem – len veci užívam
Nerastiem – len skryto prežívam

Necítim vôňu
Nepočujem pieseň

Tak moja duša odsúdená k životu
hľadá ako naplniť túto prázdnotu

Našťastie som už veľká – zrelá
už nerobím len to čo by som chcela
poznám úskalia a skryté frázy
netrhám kvety len tak – do vázy

Viem že láska farby má …

Nad životom existuje ešte život

Čarovný svieži radostný
je plný krásnych šťastných chvíľok

A preto beriem na plecia
čo patrí k mojej živosti
Chýbaš mi LÁSKA
ale prežijem ŤA v skrytosti