VEČERNÁ ŠKOLA FOTOGRAFIE

 

Termín individuálnych kurzov: podľa dohody so záujemcom

 Kurz Základy fotografovania 12 hod. prerozdelených na 5 stretnutí

Individuálny kurz pre jednu osobu 400 E pre dve osoby 2OOE/os. a pre tri osoby a viac 150E/os.

ceny sú bez dph

 

 

CIEĽ KURZU: Večerná škola fotografie Vám poodhalí tajomstvá jednotlivých oblastí fotografie, oboznámi Vás s teoretickými znalosťami aj praktickými postupmi potrebnými pri amatérskom,  ale aj umeleckom či profesionálnom fotografovaní. Priblíži Vám základy fotografovania v jednotlivých fotografických oblastiach. Pomôže Vám zorientovať sa, čo všetko je potrebné na vytváranie dobrých a pôsobivých fotografií v rôznych situáciách.

KOMU JE KURZ URČENÝ: Kurz je určený všetkým nadšencom digitálnej fotografie, začiatočníkom aj mierne pokročilým, ktorí chcú hlbšie preniknúť do tajov digitálnej fotografie. Počas kurzu si osvojíte teoretické znalosti a získate aj praktické skúsenosti pri vytváraní kreatívnych fotografií.

OBSAH KURZU: Kurz pozostáva z 5 stretnutí, budeme sa stretávať 1x týždenne. Na každom stretnutí sa účastník oboznámi s teoretickými postupmi,  ktoré si aj prakticky vyskúša priamo v ateliéri. Na každom stretnutí je možnosť konzultácie vami vytvorených fotografií, ako aj individuálnych konzultácií s prednášajúcim. Jednotlivé stretnutia na seba nadväzujú a sú zoradené tak, aby obsiahli základy toho, čo potrebujete vedieť pri vytváraní a úprave vlastných fotografií.

Na konci každého stretnutia je zadaná praktická domáca úloha, ktorá je konzultovaná na nasledujúcom stretnutí. Tematické okruhy jednotlivých stretnutí:

 1. Základy fotografovania s DSLR
 2. Kompozícia vo fotografii
 3. Portrét
 4. Dokumentárna a reportážna fotografia + postprodukcia, tlač a archivácia fotografií
 5. Fotografovanie v exteriéri – prax

Podrobnejší obsah jednotlivých tematických okruhov:

1. Základy fotografovania s DSLR 

 • hodnotenie portfólií účastníkov
 • základne pojmy vo fotografii: čas, expozícia, clona, iso…
 • nastavenie a ovládanie fotoaparátu
 • najčastejšie chyby pri fotografovaní
 • praktické cvičenie: práca v expozičných režimoch, správne zaostrenie a exponovanie
 • zadanie: 3 fotografie – expozičné režimy

2. Kompozícia vo fotografii, krajina 

 • kompozičné prvky
 • tretinová kompozícia, zlatý rez, iné typy kompozícií
 • praktické cvičenie: komponovanie a fotografovanie zátišia
 • zadanie: 3 fotografie – zátišie

3. Portrét 

 • čo je to portrét, typy portrétov
 • základné postupy a princípy pri fotografovaní portrétu (príprava, práca s modelom, svetlo,   kompozícia…)
 • denné a doplnkové svetlo pri portréte a jeho využitie
 • praktické cvičenie: portrét v ateliéri /model/
 • zadanie: 3 fotografie – portrét

4. Dokumentárna a reportážna fotografia

 • technické vybavenie pre reportáž
 • základy dokumentárnej a reportážnej fotografie
 • príprava fotografa pred reportážou
 • práca fotografa počas reportáže, praktické príklady prístupov fotoreportéra v praxi
 • reportážny portrét
 • praktické cvičenie: fotografovanie v noci, simulácia fotografovania v tme v ateliéri
 • zadanie: 3 fotografie – reportážny portrét

    Postprodukcia, tlač a archivácia fotografií 

 • postprodukcia fotografií, príprava fotografií pre tlač, pre prezentáciu na webe, archivácia fotografií

5. Fotografovanie v exteriéri 

 • čisto praktické cvičenie fotografovania  v exteriéri…/reportáž, mestská krajina/
 • zadanie: 5 fotografií – reportážny cyklus, prípadne fotografovanie architektúry…

DĹŽKA TRVANIA: 12 hod.

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH STRETNUTÍ: /program je orientačný, môže sa meniť podľa potrieb školiteľa, účastníkov/:

Každé stretnutie pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa oboznámite so základnými postupmi a princípmi jednotlivých fotografických oblastí. Tieto teoretické vedomosti si potom vyskúšame v praktickej časti stretnutia.

Približný časový harmonogram stretnutí:

18.00 – 18.45 Teoretická časť stretnutia, prednáška

18.45 – 19.45 Praktická časť v ateliéri, príp. v exteriéri

19.45 – 20.30 Vyhodnotenie zadaní, diskusia, zadanie domácej práce

MIESTO KONANIA KURZU:

Ateliér Meraja, Macáková ulica 10, Košice

Mapa:

 

Prihlásiť sa na kurz môžete na adrese: lines@lines.sk príp. na tel. čísle 0905 739 457, 0949 704 292

Napíšte nám, ak chcete pravidelne dostávať aktuálne informácie o kurzoch a termínoch ich konania.

Na jednotlivé stretnutia je potrebné nosiť si vlastný fotoaparát – digitálnu zrkadlovku. Ak máte statív a externý blesk, tiež je možné si ho vyskúšať. Ateliér so zábleskovou technikou je v rámci kurzu zabezpečený.