VÍKENDOVÁ ŠKOLA FOTOGRAFIE

TERMÍN: podľa dohody so záujemcom

CENA: individuálny kurz pre jednu osobu 350E, pre dve osoby 200E/os., pre tri a viac osôb 150E/os.

 

CIEĽ KURZU: Víkendová škola fotografie Vám poodhalí tajomstvá jednotlivých oblastí fotografie, oboznámi Vás s teoretickými znalosťami aj praktickými postupmi potrebnými pri amatérskom, ale aj umeleckom či profesionálnom fotografovaní. Priblíži Vám základy fotografovania v jednotlivých fotografických oblastiach. Pomôže Vám zorientovať sa, čo všetko je potrebné na vytváranie dobrých a pôsobivých fotografií v rôznych situáciách.

KOMU JE KURZ URČENÝ: Kurz je určený všetkým nadšencom digitálnej fotografie, začiatočníkom aj mierne pokročilým, ktorí chcú hlbšie preniknúť do tajov digitálnej fotografie. Počas kurzu si osvojíte teoretické znalosti a získate aj praktické skúsenosti pri vytváraní kreatívnych fotografií.

OBSAH KURZU: Kurz trvá jeden víkend. Počas kurzu sa účastník oboznámi s teoretickými postupmi, ktoré si aj prakticky vyskúša priamo v ateliéri.. Jednotlivé teoretické časti na seba nadväzujú a sú zoradené tak, aby obsiahli základy toho, čo potrebujete vedieť pri vytváraní a úprave vlastných fotografií.

Tematické okruhy jednotlivých stretnutí:

 1. Základy fotografovania s DSLR 
 2. Kompozícia vo fotografii 
 3. Portrét 
 4. Dokumentárna a reportážna fotografia + Postprodukcia, tlač a archivácia fotografií 
 5. Fotografovanie v exteriéri – prax 

Podrobnejší obsah jednotlivých tematických okruhov:

1. Základy fotografovania s DSLR 

 • základne pojmy vo fotografii: čas, expozícia, clona, iso…
 • nastavenie a ovládanie fotoaparátu
 • najčastejšie chyby pri fotografovaní
 • praktické cvičenie: práca v expozičných režimoch, správne zaostrenie a exponovanie

2. Kompozícia vo fotografii, krajina 

 • kompozičné prvky
 • tretinová kompozícia, zlatý rez, iné typy kompozícií
 • praktické cvičenie: komponovanie a fotografovanie zátišia

3. Portrét 

 • čo je to portrét, typy portrétov
 • základné postupy a princípy pri fotografovaní portrétu (príprava, práca s modelom, svetlo,     kompozícia…)
 • denné a doplnkové svetlo pri portréte a jeho využitie
 • praktické cvičenie: portrét v ateliéri /model/

5. Dokumentárna a reportážna fotografia

 • technické vybavenie pre reportáž
 • základy dokumentárnej a reportážnej fotografie
 • príprava fotografa pred reportážou
 • práca fotografa počas reportáže, praktické príklady prístupov fotoreportéra v praxi
 • reportážny portrét

 Postprodukcia, tlač a archivácia fotografií 

 • postprodukcia fotografií, príprava fotografií pre tlač, pre prezentáciu na webe, archivácia fotografií
 • ukážky práce s programom Adobe Photoshop

6. Fotografovanie v exteriéri

 • praktické cvičenie fotografovania  v exteriéri…/reportáž, mestská krajina/
 • DĹŽKA TRVANIA: piatok, sobota, nedeľa

PROGRAM STRETNUTIA:

Víkendový kurz pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa oboznámite so základnými postupmi a princípmi jednotlivých fotografických oblastí. Tieto teoretické vedomosti si potom vyskúšame v praktickej časti stretnutia.

Približný časový harmonogram:

Piatok

18:00 – 18:20 – zoznámenie + predstavenie sa fotografiami

18:20 – 19:10 – teória 1   – Základy fotografovania s DSLR 

19:10 – 19:30 – praktická časť – práca s časom, clonou a ISOm

19:30 – 19:35 – coffe break

19:35 – 19:55 – teória 2 – Kompozícia vo fotografii + Manuál + večerné svetlo

19:55 – 20:30 – praktická časť – komponovanie vlastných zátiší

20:30 – 21:00 – praktická časť – večerné svetlo

Sobota

9:00 – 9:40 – teória 3 – Portrét + Svetlo

9:40 – 10:20 – praktická časť – fotografovanie /modelky/ – denné svetlo + ateliérové žiarovkové svetlo

10:20 – 10:30 – prestávka coffee break

10:30 – 10:45 – teória 6 – Dokumentárna a reportážna fotografia

10:45 – 11.15 – zábleskové svetlo + blesk

11:15– 12:00 – fotografovanie v ateliéri /modelky/ – zábleskové svetlá + blesk

12:00 – 12:40 – obed

13:00 – 15:30 – fotografovanie v exteriéri – reportáž

15:30 – 16:00 – návrat do ateliéru + coffe

16:00 – 16:30 – postprodukcia

16:30 – 18,00 – individuálna konzultácia fotografií

 

MIESTO KONANIA KURZU:  Ateliér Meraja, Macáková ulica 10, Košice

Mapa:

Prihlásiť sa na kurz môžete na adrese: lines@lines.sk príp. na tel. čísle 0905 739 457

Napíšte nám ak chcete pravidelne dostávať aktuálne informácie o kurzoch a termínoch ich konania.

Na jednotlivé stretnutia je potrebné nosiť si vlastný fotoaparát – digitálnu zrkadlovku. Ak máte statív a externý blesk, tiež je možné si ho vyskúšať. Ateliér so zábleskovou technikou je v rámci kurzu zabezpečený.