13.Z jeho rúk sme vyšli

Môžem ťa ľúbiť!?!
S nájdeným svetlom s tebou blúdiť
Smutné aj šťastné piesne lúdiť
A vernosť slastne Láske sľúbiť

Z neistoty a tmavého tunela
kúsok pravdy som uzrela
To čo som ten deň prežila
zmazala veta jediná
“Si Bohom veľmi milovaná”

Nie sebe môže človek uveriť
lebo sa klame rád
Tak často verí predstave
čo neumožní vidieť pád

Možno to slepé hľadanie
je krížom ktorý nesiem

“Som Bohom veľmi milovaná”…
A asi nepochopím nikdy
tú mieru jeho lásky v mojom srdci

Ten boj čo sa tu odohráva
nie je tak ani o mne
Cítim sa pevne v Jeho rukách
aj keď som často na dne
Je to len zápas medzi nebom a …
Tu nebojujem iba ja!

Teraz to cítim veľmi jasne
že Boh ma neopustil nikdy
Len nežne vložil do mňa básne

Som pripravená dať Mu život
Nebojím sa že vezme ho
Patrí mu moje všetko
Tiež pre to veľmi ľúbim Ho

Do života dávam málo
snáď len povzdychy radosti
A to čo vo mne tíško spalo
dostalo trošku voľnosti

To že to nesieš so mnou
Je len dar za tvoju túžbu

Neviem či precítil si už
tú prvú vetu mojej básne
môžem Ťa ľúbiť

pre nebo