O MNE

Dovoľte, aby som sa Vám predstavila …

Volám sa Mária Smoleňová. Narodila som sa 24. apríla 1971 v Košiciach.  Základné a stredoškolské vzdelanie som získala v rodnom meste.

 

V roku 2005 som ukončila štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity na Katedre dejín umenia a výtvarnej výchovy.  V roku 2007 som absolvovala kurz reklamnej fotografie a zábleskovej techniky v dielni Ľuba Špirka v Bratislave. O dva roky neskôr som si urobila rekvalifikačný kurz – fotografické práce v oblasti portrétnej, reklamnej a produktovej fotografie, v IDIFe v Prahe akreditovaný MŠČR.  Produktovú fotografiu vyučoval Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský a reklamnú fotografiu Vit Mádr.

Od roku 2004 pracujem ako fotografka. Pôsobím vo vlastnom fotografickom ateliéri. V komerčnej fotografii sa zameriam na fotografovanie rodinného a detského portrétu, a tiež reklamnej a produktovej fotografie. Vo vlastnej tvorbe sa posúvam od dejového portrétu k experimentu a konceptuálnej tvorbe.

Od roku 2009  vyučujem v rámci svojich kurzov základy fotografovania určené pre širokú verejnosť.

Fotografia je pre mňa vyjadrením môjho videnia sveta. Moja pomerne veľká rodina /máme s manželom 5 detí/ ma denne nabíja krásnou ľudskou emóciou, ktorú sa snažím vo svojej tvorbe zachytiť. Je to akoby neustále hľadanie tej najsprávnejšej chvíle, emotívneho zážitku, farebného zladenia vecí  do jednoduchých čistých kompozícií. Charakterizujú ma tiež fotografie s troškou nostalgie a nádychu vecí starých, ale uchovaných, ktoré vo mne vyvolávajú túžbu pozastaviť čas a vychutnať si práve stvárnenú chvíľu.