7.Otázniky

Deň prináša veľa
neistoty a ľudského strachu
veľa túžby a lásky
veľa poloprávd a sladkých klamstiev

Má koniec bolesť z lásky až v stretnutí?
Dá sa žiť život len s túžbou po splynutí?

Veď…

Je tak málo jeho objatí a veľa prázdnoty
Je tak málo teplých slov a veľa samoty
Je málo obety a veľa predstáv
Je veľa pekných chvíľ a málo chvál
Je veľa tajomstiev a málo pravdy

Je človek túžiaci po Bohu
Je láska čo čaká na rohu
Je stretnutie čo bolí
Je srdce ktoré horí
Je chlad čo objatia sa bojí

Je nádej že to za to stojí
Je viera že láska v boji
zvíťazí

Je veľmi ťažké rozlíšiť čo Boh predurčil duši
Je veľmi ťažké pochopiť tajomstvo ľudskej túžby
Je veľmi ťažké rozumieť volaniu svojho srdca
Je veľmi ľahké podľahnúť kráse čo všetko rúca

Je veľmi ťažké naplniť rozhodnutie múdrosťou
Je veľmi ťažké nestretnúť sa s veľkou úzkosťou
Je veľmi ťažké nespútať lásku svojho života
Je veľmi ľahké poraniť milovaného človeka

Je boj srdca s rozumom férový?
Nie je to strata ľudskosti?
Srdce tak túži po láske
No rozum ho vždy zabrzdí

Je bolesť srdca znakom lásky
alebo vlastnej predstavy?
Na chvíľu padni medzi riadky
nech sa tvoje srdce zastaví
na ceste tvojich rozhodnutí