9.Podvodná

Som ako pod vodou
kde neprežívam stavy
Aj dnes píšem len náhodou
nie preto že ma to baví

Len pre život v mojom živote

Tak ako dúfala som vo dne
že Boh mi vráti moju lásku
Našla som v noci v sebe
len ďalšiu nemú otázku

Keď veci nie sú jasné
je potrebné písať básne
Aspoň to všetko vyjde z tela

Prekvapená duša spieva
a cíti sa vypočutá

Nie všetky odpovede prinášajú slasť
preto už otázky nebudem klásť

A tento žitý život živočíšny
nestráca krásu ani rýchlosť v ríši
tej nepoznanej a vzácnej

Len ak sa vynorí tá túžba vlastniť
milovať a veselo sa blázniť
smútkom sa telo zaplavi

Tak ako žoldnier rozhodol sa ísť
a vie, že nemusí už prísť
Chvíle jeho objatí
krutý Pán času nenávratne zatratí

On zriekol sa života
a vytvoril si nový
kde každodenná lopota
nepriateľské múry borí

Prišiel o sen a vo svojej ríši
pocity túžby s nepokojom rieši
Tie rozohrali pestrý let
Zrazu sa túži duša vrátiť späť

No rozhodnutia robia iba králi
Preto sa ľudia rozhodnutí vždy báli
a najradšej by všetko odkladali
na dobu neurčitú

Týmto činom žoldnier zatratil
pocity slastných omylov
Do hrudi bolesť vypálil
pečaťou odovzdanosti

Už nepatrí sebe, ani životu
Už patrí iba vlasti

Moje stavy podvodné
vyplynuli pôvodne
z môjho rozhodnutia

Nepocítiť objatie
neprecítiť chvíľu
je odpoveď na hľadanie
Nenachádzam silu
sa znovu takto rozhodnúť

Že by už vo mne nebolo
to svetlo jasné – prudké

Svetlo ako stret…

Stret svetov a prepojenia myslí
Stret vízie a radosti